Wzrost popytu na mięso drobiu

Specjaliści oceniają, że w ciągu następnych 50 lat popyt na mięso wzrośnie o 50%, z czego 70% przypadnie na mięso drobiu.

Szacuje się, że 52% wzrostu zapotrzebowania na mięso wystąpi w Chinach. W kraju tym jednak w dalszym ciągu najpopularniejsza będzie wieprzowina, a mięso drobiu będzie zajmować drugie miejsce. Wzrost produkcji największy będzie w Brazylii, Indiach i w Rosji.

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2360, s. M/11