Założenia do reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 w listopadzie

Założenia do reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 w listopadzie

W listopadzie przedstawię założenia do reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – deklaruje unijny komisarz Dacian Ciolos. Wtedy też rozpoczną się prawdziwe negocjacje. I nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że będą one wyjątkowo trudne i długie.

Wiadomo już co będzie ich najtrudniejszym punktem. Ministerstwo rolnictwa jak mantrę powtarza: będziemy żądać wyrównania dopłat bezpośrednich między wszystkimi państwami członkowskimi.

Andrzej Górczyński – Krajowa Rada Izb Rolniczych „Będzie to bardzo trudne, bo my i tak nie bierzmy najniższych dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”.

Krzysztof Jurgiel – poseł PIS „Powinniśmy postawić pytanie, czy jest zgoda w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej na to, aby wszyscy rolnicy w UE mieli równe warunki, takiej odpowiedzi nie ma”.

Takiej odpowiedzi faktycznie nie mamy, ale za to wiemy w jakim kierunku będą szły opracowywane właśnie propozycje Brukseli.

Dacian Ciolos – komisarz ds. rolnictwa „Jest jasne, że nie możemy utrzymać systemu obliczania dopłat bezpośrednich na podstawie historycznych danych dotyczących wielkości produkcji dla starych państw członkowskich oraz innego systemu dla nowych państw. W rozszerzonej Unii Europejskiej musimy stworzyć nowy system na podstawie jednolitych kryteriów”.

Polski punkt widzenia jest bardzo wyraźnie artykułowany dopłaty mają być wyrównane, nawet jeżeli będzie to oznaczało, że po 2013 roku farmerzy z niektórych państw członkowskich będą otrzymywać mniej.

Marek Sawicki – minister rolnictwa „Siłą rzeczy trzeba się spodziewać, że budżet będzie porównywalny z budżetem bieżącym, i jeśli chcemy wyrównać, to Polska musi mieć te płatności podwyższone, część tych najwyższych płatności w starych państwach członkowskich będzie musiała być obniżona”.

Ale opozycja zwraca uwagę, że nie można skupiać się tylko na dopłatach. Ciężki negocjacyjny bój czeka nas także w innych sprawach.

Wojciech Pomajda – poseł Lewicy „Poszczególne państwa mają swoje interesy i widać tu momenty na tym etapie dojścia do konsensusu, jak będzie wyglądała przyszłość WPR, a nie tylko płatności bezpośrednie, jak będzie wyglądał też drugi filar, plan rozwoju obszarów wiejskich”.

Zgodnie z ogłoszonym przez unijną dyrekcję ds. rolnictwa harmonogramem w listopadzie Bruksela ogłosi kilka wariantów przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwsze propozycje legislacyjne ogłoszone zostaną w połowie 2011 roku. A wtedy rozpocznie się decydująca rozgrywka.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP