Wzrost eksportu wołowiny i jagnięciny z Wielkiej Brytanii

Eksport jagnięciny z Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku był o 30% większy niż w tym samym okresie 2007 r.

Obecnie pogłowie owiec w tym kraju wynosi 15 mln sztuk, podczas gdy 10 lat temu liczyło ono 20 mln. Do spadku pogłowia przyczyniła się epidemia pryszczycy w 2001 r., a pogorszyło sytuację zniesienie w 2005 r. premii za maciorki hodowlane. Samowystarczalność Wielkiej Brytanii pod względem produkcji jagnięciny spadła ze 117% w 1992 r. do 80%. Stopniowo jednak eksport wzrasta stymulowany rosnącym zapotrzebowaniem na to mięso w Europie kontynentalnej, a szczególnie we Francji, gdzie pogłowie owiec spadło na skutek choroby niebieskiego języka w ubiegłym roku. Rośnie też eksport wołowiny. Głównym jej odbiorcą jest Holandia. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się obecnie Irlandia. Eksport wołowiny do tego kraju w ciągu 10 miesięcy 2008 r. był o 48% większy niż w tym samym okresie 2007 r. Ważnymi odbiorcami brytyjskiej wołowiny są też Belgia (wzrost importu o 87%) Francja i Włochy.

Wanda Mierzecka – Rolniczy Magazyn Elektroniczny CBR Agra Europe2009, nr 2345, s. M/8