Spadek importu wołowiny do Unii Europejskiej

Import wołowiny do Unii Europejskiej w ciągu 10 pierwszych miesięcy 2008 r. zmniejszył się o 38% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Eksport wołowiny do Wspólnoty z krajów Ameryki Południowej spadł o 76%, co było wynikiem ograniczenia eksportu ze względów bezpieczeństwa żywności.

Ograniczenia te dotyczyły głównie Brazylii. W efekcie Argentyna wysunęła się na pierwsze miejsce jako główny eksporter wołowiny do Unii Europejskiej. Eksport z tego kraju spadł jedynie o 4%. Drugie miejsce po Argentynie zajął Urugwaj. Eksport wołowiny z tego kraju do Unii Europejskiej zwiększył się o 85%. Ważne miejsce pod tym względem zajmuje też Nowa Zelandia, której eksport wzrósł o 193%. Drobniejszymi dostawcami wołowiny na rynek Unii Europejskiej, których eksport na ten rynek zwiększył się są: Suazi, Andora, Chorwacja i Australia. Ograniczenie liczby dostawców tego mięsa spowodowało wzrost cen wołowiny w Unii Europejskiej.

Wanda Mierzecka – Rolniczy Magazyn Elektroniczny CBR Agra Europe 2009, nr 2345, s. M/7