Wzrost eksportu produktów rolnych z Danii

Wartość produktów rolnych wyeksportowanych z Danii w 2008 r. osiągnęła 64 mld koron duńskich (8,6 mld euro). Była ona wyższa niż kiedykolwiek i o 9% przekroczyła wartość eksportu w 2007 r. Wartość eksportowanej wieprzowiny wzrosła o 1,9%, mimo że jej ilość zmniejszyła się nieznacznie.

Eksport tego mięsa do Japonii zwiększył się o 3,6% pod względem ilości, ale na skutek spadku cen jego wartość wzrosła tylko o 1,8%. Eksport wieprzowiny do Rosji zmniejszył się z 90 tys. ton do 67 tys. ton (spadek o 26%). Jej eksport do Australii wzrósł o 32%. Eksport przetworów mięsnych zwiększył się o 4,6% pod względem ilości i o 8,1% pod względem wartości. Wartość eksportowanej wołowiny i cielęciny wzrosła o 12%, a jej ilość – o 5%, co było efektem wzrostu cen w Unii Europejskiej.

Eksport mięsa drobiu zwiększył się o 1,3% pod względem ilości i o 3,1% pod względem wartości. Wartość eksportowanego masła wzrosła o 22%, a jego ilość – o 9%. O 10% zmniejszyła się ilość eksportowanego sera, ale jego wartość wzrosła o 5%. Również wartość eksportowanego mleka w puszkach wzrosła o 5%, mimo że jego ilość zmniejszyła się. Znacznie zmniejszył się eksport zbóż. Wartość eksportowanego ziarna spadła o 10%, a jego ilość – o 21%. Znacznie zwiększył się eksport cukru, zarówno pod względem ilości, jak i wartości, a także nasion roślin oleistych oraz ziemniaków.

CBR Agra Europe 2009, nr 2355, s. N/3