Duńscy rolnicy a ochrona środowiska

Stowarzyszenie rolników duńskich ogłosiło plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczania środowiska azotem i fosforem. Jest on uzupełnieniem rządowego planu „Green Growth” opublikowanego na początku bieżącego roku.

Emisja dwutlenku węgla ma się zmniejszyć o 4 mln ton, czyli o 25% ogółu tego gazu produkowanego w rolnictwie. Zanieczyszczanie środowiska azotem ma być ograniczone o 11 tys. ton, czyli o 10%, a fosforem – o 20-30 ton. Rolnicy apelują również o przeznaczenie połowy odchodów zwierząt gospodarskich do produkcji biogazu. Poprawie ma ulec również produkcja energii. Spalanie 1 tys. ton słomy pozwoli zwiększyć produkcję energii o 52 PJ rocznie (1 PJ = 1015 J). Dzięki temu udział energii odnawialnej w energii ogółem produkowanej w Danii zwiększy się z 14% w 2007 r. do 20% w 2020 r. Zmiany te pociągną jednak za sobą koszty – 1 mld koron duńskich rocznie.

CBR Agra Europe 2009, nr 2355, s. N/3