Wzrost chińskiego importu mięsa wieprzowego

Import wieprzowiny do Chin w 2008 r. był o 335% większy niż rok wcześniej. Jest to najpopularniejsze w Chinach mięso, a jego produkcja krajowa zmniejszyła się w 2008 r.

Wpłynęły na to rosnące koszty produkcji oraz trzęsienie ziemi w prowincji Syczuan, głównym regionie produkcji wieprzowiny. W największym stopniu wzrósł import wieprzowiny z USA (o 363%), Danii (również o 363%) oraz z Francji (o 677%). Wieprzowina amerykańska na rynku chińskim stanowi 47% tego mięsa (wzrost o 8% w porównaniu z 2006 r.), a duńska – 20%. Znacznie zwiększył się również import wieprzowiny z Irlandii (o 1436%) mimo kryzysu związanego z zatruciem mięsa dioksynami.

Wanda Mierzecka – Rolniczy Magazyn Elektroniczny CBR Agra Europe 2009, nr 2346, s. M/3