Spadek sprzedaży ciągników w Danii

Sprzedaż nowych ciągników w Danii w 2008 r. pod wpływem pogarszającej się sytuacji gospodarczej zmniejszyła się o 16% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Spadła ona z 3517 do 2940 szt. Największą popularnością cieszyła się firma John Deere (591 sprzedanych ciągników, a następnie New Holland (582).

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2345, s. N/5