Wzrost cen ziemi w Czechach

Ceny gruntów rolniczych w Czechach są obecnie o 50-100% wyższe niż przed rokiem. Oficjalnie wynoszą one 52 tys. koron za 1 ha (2 tys. euro/ha), a na rynku osiągają od 100 tys. do 400 tys. koron za 1 ha w zależności od regionu i jakości gruntów.

Mimo to ziemia w Czechach jest o 5-20 razy tańsza niż na zachodzie Europy. Do sprzedaży są 4 mln hektarów.

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2347, s. N/5