Duży potencjał produkcji biogazu w Danii

Szacuje się, że przetworzenie 75% produkowanych w Danii odchodów zwierzęcych na biogaz pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie 287 tys. gospodarstw domowych na elektryczność i ogrzewanie.

Obecnie jednak przetwarza się w ten sposób jedynie 5% odchodów zwierząt. Na przeszkodzie rozwoju produkcji biogazu stoi gównie biurokracja. Holenderskie ministerstwo rolnictwa planuje jednak, że do 2015 r. przetwarzane będzie co najmniej 45% odchodów.

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2347, s. N/5