Występowanie wirusa Schmallenberg

Wirus Schmallenberg, nazwany tak od miasta w Niemczech, gdzie pojawił się po raz pierwszy w II połowie 2011 r. powoduje deformacje płodów owiec i bydła.

W efekcie zwierzęta rodzą się martwe lub zdychają wkrótce po porodzie. W Wielkiej Brytanii wystąpił on w hrabstwach Norfolk, Suffolk, Essex, Kent, East Sussex, West Sussex i Hertfordshire. Dotychczas pojawiał się on tylko u owiec. Ostatnio jednak wykryto go również u bydła.

Występowanie wirusa Schmallenberg powodującego deformacje i zgony jagniąt oraz cieląt wykryto dotychczas w 2360 stadach z ośmiu krajów europejskich – Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga i Francji.

W Niemczech ostatnio izba wyższa Parlamentu uchwaliła, że choroba ta podlega obowiązkowi zgłaszania i rejestracji każdego przypadku. Dotychczas takie zasady obowiązywały tylko we Francji i Holandii.

W Wielkiej Brytanii minister rolnictwa stwierdził, że byłoby to przedwczesne ze względu na małą wiedzę o wirusie i pociągnęłoby za sobą dodatkowe koszty. Naukowcy nie osiągnęli zgodnego stanowiska na temat przyszłego rozwoju zasięgu choroby.