Czynsz dzierżawny w II kw. 2012 r.

Czynsz dzierżawny w II kw. 2012 r.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w II kw. br. wyniosła 10,5 dt/ha. Średnią wysokość czynszu dzierżawnego określono na podstawie zawartych w tym okresie 223 umów dzierżawy na łączna powierzchnię 3 833 ha.

Średni czynsz dzierżawny w II kw. br. jest o 0,5 dt/ha wyższy niż w I kw. tego roku i o 2 dt/ha wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższe czynsze dzierżawne dla nowo zawieranych umów uzyskano w Wielkopolsce – 21,5 dt/ha, na Kujawach i Pomorzu – 15,4 dt/ha, i na Dolnym Śląsku – 13,2 dt/ha. Najniższe zaś na Ziemi Lubuskiej – 4,7 dt/ha, w Małopolsce i na Pomorzu – 5 dt/ha, w Lubelskiem – 6,2 dt/ha, oraz na Pomorzu Zachodnim – 6,5 dt/ha.

Tak wysoka średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla nowo zawieranych umów stanowi nienajlepszą wiadomość m.in. dla bezumownych użytkowników gruntów państwowych. W przypadku bezprawnego zajęcia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będą oni zmuszeni zapłacić pięciokrotną jego wysokość. Należy dodać, że w niektórych rejonach rynkowy poziom czynszu jest znacznie wyższy od prezentowanych średnich wielkości.

Czynsz dzierżawny w II kw. 2012 r.