Wypadki przy pracy w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2009

Wciąż najbardziej tragiczne w skutkach są wypadki komunikacyjne – z udziałem pieszych, rowerzystów, osób kierujących maszynami rolniczymi…

  • Z podsumowania odnotowanych przez Kasę w I półroczu br. wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników wynika, że najwięcej poszkodowanych doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku:
  • upadku osób – 4453 osób, tj. 47,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,
  • uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta – 1362 osoby tj. 14,4% wypadków,
  • pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn – 1192 osoby (12,6% wypadków).

Najbardziej tragiczne w skutkach są nadal wypadki komunikacyjne – z udziałem pieszych, rowerzystów, osób kierujących maszynami rolniczymi lub samochodami osobowymi. W mininym półroczu zginęło w nich 18 osób. 10. innych poszkodowanych poniosło śmierć wskutek upadku, 5 zmarło w wyniku nagłego zachorowania.

KRUS