Łatwiejsza rejestracja ekologicznego rolnictwa

Od 7 sierpnia łatwiej będzie zarejestrować produkcję ekologicznej żywności, jej przetwarzanie lub handel „zdrowymi” produktami. Zgodnie z nową ustawą o rolnictwie ekologicznym, będzie to możliwe na zasadzie „jednego okienka”. Rejestracji nie będzie natomiast wymagał handel taką żywnością w małych sklepach.

Dotychczas każdy, kto zamierzał podjąć działalność ekologiczną – zajmować się rolnictwem, przetwarzaniem „zdrowych” produktów spożywczych, ich importem czy sprzedażą, musiał to zgłosić tzw. jednostce certyfikującej i wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

„Według nowych przepisów, osoba zainteresowana podjęciem takiej produkcji będzie musiała powiadomić o tym tylko jednostkę certyfikują, a ta sama przekaże nam niezbędne informacje” – powiedział w czwartek PAP dyr. Artur Siedlarek z Inspekcji.

Jak wyjaśnił, nowe przepisy pozwalają, aby handel żywnością ekologiczną w małych sklepach nie wymagał rejestracji; nie mogą jej jednak wytwarzać i przechowywać w magazynach.

Ustawa wprowadza także kary finansowe dla jednostek certyfikujących za nieprawidłowy nadzór nad producentami – może je nakładać główny inspektor. Dotychczas jedyną sankcją było cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej.

Jednostki certyfikujące to organizacje, które za zgodą ministra rolnictwa mają obowiązek kontrolowania produkcji rolnictwa ekologicznego. Przyznają one także rolnikom certyfikaty dot. produkcji ekologicznej. Obecnie jest ich w Polsce jedenaście.

W Polsce na koniec 2008 roku było 15 tys. 206 gospodarstw ekologicznych, rok wcześniej 11 tys. 870. Przetwórstwem ekologicznej żywności zajmowało się w ubiegłym roku 236 zakładów, a w 2007 r. – 206. Najwięcej gospodarstw ekologicznych jest w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim, a przetwórni: w mazowieckim, wielkopolskim, podkarpackim i lubelskim.

PAP