WPR 2014-2020

WPR 2014-2020

Rumun Dacian Ciolos jest kandydatem na stanowisko Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa. To w dużej mierze od jego działań będzie zależało to, jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020.

W debacie o przyszłości unijnej polityki rolnej Polsce najbardziej będzie zależało na ujednoliceniu wysokości dopłat bezpośrednich. Te niestety są wciąż ustalane na podstawie historycznych wielkości produkcji z lat 1986-1991. Dla polskiego rolnictwa był to okres załamania ekonomicznego. W efekcie podczas negocjacji akcesyjnych otrzymaliśmy jeden z najniższych plonów referencyjnych w całej Wspólnocie.

Dopiero za rok polscy rolnicy otrzymają 100% należnych im dopłat wyliczonych na podstawie plonu referencyjnego. Ale nie będzie się to jednak równało poziomowi wsparcia w krajach starej piętnastki, ponieważ tam plon referencyjny od którego te dopłaty zależą jest dużo wyższy. Ta różnica może sięgać nawet 100%. A przecież dochody rolników maja wpływ na możliwości inwestowania, a tym samym na konkurencyjność gospodarstw.

Dlatego nasi rolnicy uważają, że jest to system niesprawiedliwy i ich krzywdzący. Oczekują likwidacji tak zwanych historycznych uwarunkowań, które uzależniają wysokość stawek dopłat od wielkości plonu referencyjnego. Pozwoliłoby to na wyrównanie stawek, a wiec większy przypływ gotówki, a co za tym idzie szybsze i większe zmiany w strukturze gospodarstw, ich modernizację oraz wzrost wydajności pracy i produkcji.

Inaczej nigdy nie dogonimy bogatszych krajów, a przecież celem WPR jest stwarzanie wszystkim równych szans.

Redakcja Rolna TVP