Będą zaliczki na realizację finansowanych przez UE projektów dot. rolnictwa

Beneficjent starający się o unijne wsparcie będzie mógł otrzymać zaliczkę na realizację projektów w ramach unijnych programów pomocowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o uruchomieniu środków z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Dotychczas zwrot kosztów inwestycji następował dopiero po jej zakończeniu.

Zwykle na realizację przedsięwzięcia rolnik lub przedsiębiorca zaciągał kredyt, uzyskanie zaś pożyczki z banku było w ostatnim okresie utrudnione. Wprowadzenie zaliczek ma ułatwić i przyspieszyć wydawanie unijnych środków – tłumaczył we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Osoba czy firma starająca się o unijne wsparcie będzie mogła od razu przy składaniu wniosku ubiegać się o przyznanie zaliczki. Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie gwarancji bankowej. Jak zapewnił Plocke, takie rozwiązanie jest korzystne, gdyż koszty gwarancji będą niższe niż kredytu. Dodał, że jest to wymóg KE.

Projekt zakłada, że zaliczka może wynieść do 20 proc. przyznanej pomocy z unijnych programów realizowanych do 2012 r. Wyjątek stanowią lata 2009 i 2010, w których zaliczka wynosi nawet do 50 proc. Chodzi o przyspieszenie wydawania unijnych funduszy, jest to 17,2 mld euro – wyjaśnił wiceminister. Pieniądze te będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a pochodzić one będą głównie ze środków unijnych.

Zaliczki takie będą przeznaczone dla beneficjentów realizujących m.in. takie działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak modernizacja gospodarstw, inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym, tworzenie nowych miejsc pracy na wsi i tworzenie mikroprzedsiębiorstw oraz dla tzw. lokalnych grup działania, grup producentów rolnych i samorządów. Będzie można także uzyskać zaliczkę na szkolenia zawodowe – wyliczał Plocke.

Resort rolnictwa przewiduje, że w tym roku na wszystkie działania zostaną wypłacone zaliczki w wysokości prawie 357 mln euro, z tego ok. 270 tys. euro finansowane będzie przez KE.

Podczas pierwszego czytania tego projektu posłowie nie wnieśli poprawek i skierowali go do dalszych prac sejmowych. Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

PAP