W ostatnim tygodniu lipca ceny zbóż konsumpcyjnych obniżyły się o 8-9 proc.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w tygodniu 27 lipca – 2 sierpnia, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny zbóż konsumpcyjnych obniżyły się o 8-9 proc.

W dniach 27.07-02.08. br. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono średnio 508 zł/t, a za żyto konsumpcyjne 302 zł/t. Ziarno to było tańsze niż przed miesiącem odpowiednio: o 11 proc. i o ponad 15 proc. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2008 r. pszenica była tańsza o ok. 20 proc., a żyto o blisko 43 proc.

W analizowanym okresie jęczmień paszowy był o ok. 8 proc. tańszy niż na początku lipca br., pomimo 5,8 proc. wzrostu cen w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Przeciętnie za ziarno to uzyskiwano 389 zł/t. Cena ta była o prawie 28 proc. niższa niż przed rokiem.

MIĘSO
Od drugiego tygodnia lipca br. notowany jest spadek krajowych cen skupu trzody chlewnej. Według danych ZSRIR MRiRW w dniach 27.07-02.08. za 1 kg żywca wieprzowego dostawcy otrzymywali 5,03 zł, o 5 proc. mniej niż na początku tego miesiąca.

Wraz z obniżką cen trzody chlewnej korekcie w dół uległy również ceny skupu żywca wołowego i drobiowego. W końcu lipca za bydło dostawcy otrzymywali 4,76 zł/kg, o 6,5 proc. mniej niż przed miesiącem. Za kurczęta typu brojler płacono 3,66 zł/kg, a za indyki 5,12 zł/kg, odpowiednio o 1 proc. i o prawie 3 proc. mniej niż na początku lipca.

MLEKO
W dniach 27.07-02.08. mleko odtłuszczone przeciętnie zbywano po 7,00 zł/kg, tj. o niecały 1 proc. drożej niż przed tygodniem. Cena ta była o 1 zł/kg wyższa niż na początku stycznia br., ale o 4 proc. niższa niż przed rokiem.

PAP