W II tygodniu maja produkty rolne drożały

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10-16.05 odnotowano wzrost cen zbóż, trzody chlewnej, kurcząt i mleka w proszku. Mniej płacono za bydło.

ZBOŻE

W drugim tygodniu maja br. na krajowym rynku zbóż odnotowano wzrost cen, który wspierany były przez popyt eksportowy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 10-16.05.2010 r. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 473 zł/t, tj. o 2,3 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Za żyto konsumpcyjne w krajowym skupie średnio uzyskiwano 335 zł/t, a za kukurydzę 532 zł/t, tj. w obu przypadkach o ok. 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

W tym czasie cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 381 zł/t wobec 380 zł/t tydzień wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca jęczmień i pszenica podrożały o 2-4 proc., a kukurydza i żyto o 7-9 proc. Ceny zbóż podstawowych były jednak o 9-12 proc. niższe niż w porównywalnym okresie 2009 r., a kukurydzy o 4 proc. niższe.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 10-16.05.2010 r., w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, ceny skupu trzody chlewnej i kurcząt typu brojler wzrosły odpowiednio o 4,4 proc. i o 2,5 proc., natomiast bydła obniżyły się o 0,6 proc., a indyków pozostały bez zmian.

Dostawcy żywca wieprzowego w analizowanym okresie otrzymywali średnio w kraju 3,70 zł/kg. Było to o 2,4 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 22,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Na krajowych targowiskach ceny prosiąt kształtowały się na poziomie ok. 141 zł/szt. wobec 140 zł/szt. w poprzednim tygodniu. Było to o 7 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. W analizowanym okresie żywiec wołowy skupowano średnio po 4,41 zł/kg, o 4 proc. taniej niż przed miesiącem i o 10 proc. taniej niż rok wcześniej.

W dniach 10-16.05.2010 r. za kurczęta zakłady drobiarskie płaciły średnio 3,18 zł/kg, tj. o 1 proc. więcej niż przed miesiącem. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,30 zł/kg, o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie drób był o 6-18 proc. tańszy niż w porównywalnym okresie 2009 r.

MLEKO

Rosną także ceny mleka w proszku. W dniach 10-16.05.2010 r. za odtłuszczone mleko w proszku krajowi przedsiębiorcy uzyskiwali 8,80 zł/kg, tj. o 1,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

PAP