Rolnicy zamienili Pola Elizejskie w olbrzymi ogród

Francuscy rolnicy, pragnąc zwrócić uwagę rodaków na głęboki kryzys, jaki przeżywa gospodarka rolna, przeobrazili na dwa dni Pola Elizejskie w jeden wielki ogród z sadami i zagonami uprawnymi.

Rolnicy spodziewają się, że w ciągu dwóch dni Zielonych Świątek (we Francji poniedziałek jest wolny od pracy jako drugi dzień świąt) dwa miliony Francuzów odwiedzą „farmę” założoną na Polach Elizejskich.

Z okazji tej inicjatywy, nazwanej „Natura Capitale”, w sercu Paryża posadzono na dwa dni 150 000 krzewów i 650 drzew, wśród których pasą się krowy i skubią trawę owce i kozy.

Zielonoświątkowy festyn rolniczy jest również dla paryżan okazją do zakupu serów, win i innych produktów regionalnych.

PAP