MRR: wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 30,8 mld zł

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 30,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 22,7 mld zł – podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 23 maja 2010 r. złożono 126,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 286,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 34 477 umów o dofinansowanie na kwotę 136,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 96 mld zł, co stanowi 37,4 proc. alokacji na lata 2007-2013

PAP