W drugim tygodniu sierpnia żywność potaniała

W dniach 10-16 sierpnia spadły ceny wszystkich rodzajów zbóż, większości mięs oraz mleka w proszku – wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW.

ZBOŻA
Spadkowa tendencja cen zbóż utrzymuje się zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. W Polsce w połowie sierpnia ceny ziarna w skupie w zależności od gatunku były o 11-23 proc. niższe niż na początku bieżącego sezonu. W tym czasie podobne spadki cen notowano na giełdach krajowych i zagranicznych.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że za pszenicę konsumpcyjną płacono w skupie 465 zł/t., za żyto konsumpcyjne 274 zł/t., za jęczmień paszowy 344 zł/t., zaś za kukurydzę 610 zł/t.

MIĘSO
W dniach 10-16.08. br. ceny skupu podstawowych gatunków żywca, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, obniżyły się o 0,4-1,2 proc. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca nieznacznie droższe (o 0,3 proc.) były jedynie kurczęta typu brojler, zaś pozostałe gatunki potaniały o 2-5 proc. W dalszym ciągu jednak ceny skupu trzody chlewnej, bydła i drobiu są wyższe niż przed rokiem. Od połowy lipca br. systematycznie obniżają się targowiskowe ceny prosiąt, ale wciąż kształtują się one na niezwykle wysokim poziomie.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w drugim tygodniu sierpnia br. dostawcy żywca wieprzowego otrzymywali 4,95 zł/kg, a wołowego 4,81 zł/kg. Kurczęta typu brojler skupowano po 3,65 zł/kg, a indyki po 4,97 zł/kg. Prosięta przeciętnie sprzedawano po 188 zł/szt., przy czym w poszczególnych częściach kraju ich cena wahała się od 140 zł/szt. do 250 zł/szt.

MLEKO
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10-16 sierpnia mleko w proszku oraz masło w blokach w zbycie było o ok. 1 proc. tańsze niż w poprzednim tygodniu.

PAP