IUNG: susza nie występuje, w części województw nadmiar wody

W dziewiątym okresie raportowania, tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2009 roku, nie stwierdzono wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski, w części województw występuje natomiast nadmiar wody – poinformował w komunikacie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

„Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w dalszym ciągu wyższe od wartości krytycznych” – napisano w komunikacie Instytutu.

„Względem poprzedniego okresu, obecne wartości KBW są w całym kraju niższe od kilku do kilkudziesięciu milimetrów, jednakże nie przekroczyły wartości progowych w żadnej gminie Polski” – dodano.

W ostatnim okresie monitorowania najniższe opady atmosferyczne wystąpiły na obszarze województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego – powodując wzrost niedoborów wody na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego.

„Jednakże występujący na tych terenach deficyt wody nie wykazuje jeszcze zagrożenia suszą rolniczą, albowiem wartości krytyczne dla wymienionych upraw nie zostały przekroczone” – głosi komunikat.

„Znaczny nadmiar wody utrzymuje się w północnej części województwa pomorskiego oraz w dalszym ciągu na południu kraju, w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim a także w południowych rejonach województw: łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego” – dodają eksperci IUNG.

PAP