To był rok!

Czas na podsumowanie 2009 roku. Polska gospodarka uchodzi za jedną z najbardziej stabilnych w Europie, bo jako jedyna w UE rośnie pomimo kryzysu.

Ekonomiści Deutsche Bank ostrzegają jednak, że jeżeli rząd nie przeprowadzi reform, szybko się to zmieni – Polska mimo aktualnie dobrej sytuacji musi się liczyć z dłuższym okresem powolnego wzrostu. Po tym, jak przez wiele lat gospodarka rosła na poziomie 4-6 procent rocznie, obecne 1-procentowe tempo jest dla polskiej gospodarki porównywane z recesją – twierdzą eksperci z Frankfurtu nad Menem.

Koniec roku zbiega się z zakończeniem pierwszej fazy kryzysu, wygląda na to, że „mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu”. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego analityka Xelionu żaden rząd nie przyczynił się w zauważalnym stopniu do niezłej kondycji gospodarki, niepokojonej globalnym kryzysem finansowym. Polska jest dużym krajem, o sporym popycie wewnętrznym, a dodatkowo w znacznym stopniu niezależnym od eksportu.

Paradoksalnie własna, osłabiająca się waluta pomogła podnieść konkurencyjność chwiejącego się eksportu. Olbrzymie znaczenie miał też strumień funduszy unijnych bezpośrednio lub pośrednio (np. niemieckie dopłaty do nowych samochodów) stymulujący popyt inwestycyjny. Nie należy się spodziewać widocznych reform finansów publicznych, najbliższe dwa lata wyborcze skutecznie zniechęcają rządzących do wysiłków, bo te mogą nie spodobać się wyborcom.

Pojawiające się ostatnio pomysły rządu na utrzymanie deficytu finansów publicznych pod kontrolą są oceniana jako szkodliwe, np. ograniczenie wpływu składek do OFE, lub jako pobożne życzenia, np. dotyczące planowanych wpływów z prywatyzacji.

Kryzys finansowy i zmienna sytuacja w światowej gospodarce – tak w opinii wiceminister finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej można podsumować mijający rok w gospodarce. Dodała, że niestabilność rynku wielokrotnie zmuszała rząd do zmiany wcześniejszych założeń. Dotyczy to między innymi projektu budżetu na przyszły rok.

Wiceminister ma nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej przychylny dla sektora finansów niż mijający. Dotąd polska gospodarka dość dobrze opiera się światowemu kryzysowi gospodarczemu.

Redakcja Rolna TVP