Rolnicy otrzymają drugą część akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Rolnicy jeszcze przed świętami powinni otrzymać drugą część zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Ministerstwo Finansów przelało już brakujące środki wojewodom.

Ministerstwo Finansów uruchomiło środki z rezerwy celowej, dzięki czemu jeszcze przed świętami rolnicy, którzy wystąpili o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, powinni otrzymać brakującą część środków. Informację o przekazaniu brakującej części pieniędzy wszystkim wojewodom potwierdziła wczoraj wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska, a także Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego.

– Dzięki zwiększeniu budżetu wojewody z rezerwy celowej ministra finansów rolnicy otrzymają drugą część zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze (9,5 mln zł). Zaległe świadczenia otrzymają również inne osoby – poinformowała Ivetta Biały.

Przypomnijmy, że termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej upłynął 30 listopada. Wojewodowie jednak z powodu braku środków, które powinni otrzymać od resortu finansów, przekazali gminom połowę środków, o które wnioskowali rolnicy.

O problemie z wypłatą środków rolnikom informował w listopadzie DGP. Z informacji od wojewodów wy- nikało, że dostali oni ok. połowy środków, o które wystąpili do ministra finansów. Przykładowo wojewoda mazowiecki wnioskował o 32 mln zł, natomiast otrzymał 22,5 mln zł, wojewoda śląski wnioskował o 4,82 mln zł, a otrzymał 2,54 mln zł.

Dzięki uruchomieniu rezerwy celowej środki na wypłaty drugiej części zwrotów akcyzy rolnikom powinny zostać przelane gminom, które rozdysponują je zgodnie z wnioskami złożonymi do końca września przez rolników.

Gazeta Prawna