Pod względem produkowanej ilości gnojowica jest aktualnie dominującym nawozem naturalnym w Polsce. Choć jest mniej przyjazna dla środowiska naturalnego niż obornik, to jednak system gnojowicowy jest tańszy w eksploatacji niż system obornikowy. ...

W żywieniu świń dąży się do maksymalizacji efektów produkcyjnych (przyrosty dzienne, zużycie paszy) przy jak najniższym nakładzie na pasze i na inne koszty odchowu i tuczu. Obecnie wykorzystuje się zasadniczo dwa systemy żywienia świń: na mokro i paszami suchymi. W obydwu systemach wykorzystuje się najczęściej pasze gospodarskie jak zboża, nasiona roślin strączkowych, niektóre pasze odpadowe powstałe przy produkcji oleju lub ...

Od wielu lat żyto jest w Polsce uważane za najgorszy zbożowy surowiec paszowy, powodujący szczególnie w dużych dawkach zaburzenia trawienia, zatrucia pokarmowe i spowolnienie wzrostu tuczonych świń. ...

Świnie z natury są wszystkożerne i chętnie zjadają różnorakie pokarmy w różnej formie. W intensywnym chowie świnie mogą być karmione paszą suchą (może być nawilżana w karmnikach bezpośrednio przed spożyciem) lub paszą płynną. Hodowcy europejscy zdecydowanie częściej wybierają system żywienia płynnego (rys.1). W Polsce natomiast nadal króluje nieefektywny i rozrzutny system żywienia suchego. ...

Zastosowanie płynnego żywienia daje szereg korzyści, z tego względu staje się ono coraz bardzie popularne. Wśród pozytywnych aspektów stosowania takiego systemu żywienia należy wymienić zmniejszenie strat paszy i lepsze jej wykorzystanie, ograniczenie zapylenia pomieszczeń gospodarskich oraz poprawę zdrowotności zwierząt. W efekcie przy stosowaniu takiego systemu żywienia obserwuje się poprawę wyników produkcyjnych. ...