W produkcji drobiarskiej żywienie stanowi największą część poniesionych kosztów. Żywienie obok genetyki ptaków jest także głównym czynnikiem warunkującym uzyskane wyniki produkcyjne, tym samym istotnie wpływając na rezultaty ekonomiczne. Koszty komponentów paszowych determinują w znaczącym stopniu zakres ich stosowania, a okresowe wahania cen mogą poważnie zmieniać opłacalność ich stosowania. ...

Rekordowa wprost liczba jaj znoszonych przez mieszańce utrzymywane w stadach towarowych wiąże się z wieloma zagrożeniami w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, stanowiąc niebezpieczeństwo dla zwierzęcia. Zagrożenia, jeśli nawet są nie do uniknięcia, mogą być w pewnym stopniu złagodzone poprzez właściwe żywienie niosek. ...