Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wdrażane są w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami). Celem ustawodawcy jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie. ...