Ułatwienia dla małych, przydomowych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz obowiązek przyłączania OZE do sieci – to najczęściej wskazywane braki pierwszego projektu ustawy o OZE. W czasie konsultacji społecznych do Ministerstwa Gospodarki wpłynęło ponad tysiąc stron uwag. Dlatego resort pracuje nad drugą wersją ustawy. ...

Od lat 90 polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku silnego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Komisja Europejska zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do opracowania ambitnych planów podniesienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz opracowania programów wsparcia dla wytwarzania „zielonej energii”. ...

Po dwóch latach od uchwalenia przepisy mogą w końcu wejść w życie. Mowa o zapomnianej już ustawie o akcyzie na biopaliwa. Dopiero teraz Bruksela wyraziła zgodę na jej wprowadzenie. ...

Do końca roku pozostało co prawda jeszcze kilka miesięcy, ale to może nie wystarczyć, żeby zrealizować tegoroczny Narodowy Cel Wskaźnikowy w użyciu biopaliw. Producenci estrów twierdzą, że możliwości produkcyjne są, a winą za problemy ze sprzedażą biopaliw obarczają koncerny paliwowe. Te się bronią. A już sam resort gospodarki coraz głośniej przyznaje, że sytuacja robi się napięta. ...

Pod pojęciem roślin energetycznych rozumie się takie rośliny, które uzyskują duże przyrosty biomasy w relatywnie krótkim okresie czasu. Tendencje rozwoju energetyki obserwowane na przełomie wieków pozwalają na postawienie tezy, iż konwencjonalne źródła energii przyczyniają się do w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego i dlatego konieczna jest zmiana systemów wytwarzania energii i odstąpienie od surowców kopalnych na rzecz odnawialnych. ...