Merynos polski – należy obecnie do najpopularniejszej rasy owiec w kraju. Owce tej rasy stanowią około 46% pogłowia w Polsce. Były użytkowane w kierunku mięsno-wełnistym. Charakteryzują się dobrym umięśnieniem i wydajnością wełny. W przeciętnych warunkach osiągają plenność 130-140% , a w dobrych 150-160%. Jagnięta osiągają dobowe przyrosty masy ciała około 250 g. W okresie tuczu, osiągają dzienne przyrosty około 300 ...

Załamanie się rynku wełny w krajach Europy Wschodniej i środkowej w latach osiemdziesiątych pociągnęło za sobą spadek pogłowia i produkcji owczarskiej w Europie o 15-40%. W polskim owczarstwie zjawisko to wystąpiło w sposób drastyczny – spadek osiągnął 90%. Stworzyło to zagrożenie egzystencji tego gatunku. ...