Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) u krów jest jednostką chorobową przynoszącą olbrzymie straty gospodarcze producentom mleka oraz przemysłowi mleczarskiemu. Jest jedną z głównych jednostek chorobowych występujących w fermie bydła mlecznego. ...

Zapalenia gruczołu mlekowego stanowią ciągle najczęstsza i najdroższa chorobę krów mlecznych. Ich następstwem jest spadek produkcji i pogorszenie jakości mleka. Właściciel dostrzega zapalenia kliniczne, ale trzeba wiedzieć, że na jedno zapalenie z objawami klinicznymi przypada 15 – 40 przypadków zapaleń podklinicznych. Aby więc ograniczyć liczbę zapaleń klinicznych, trzeba przeciwdziałać zapaleniom podklinicznym, które w większości są następstwem infekcji przez tzw. patogeny ...