Zasady postępowania ze zwierzętami kręgowymi, w tym domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi), a także obcymi faunie rodzimej regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). ...

Zgodnie z art. 34a ustawy o ochronie zwierząt nadzór nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Podczas sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt Inspekcja Weterynaryjna korzysta z uprawnień określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 842 z późn. zm.). ...