We Francji już na wiosnę w życie wchodzą przepisy, które obligują zarówno producentów jak i przetwórców do podpisywania kontraktów. ...

Według najświeższego raportu Komisji Europejskiej po kryzysie nie ma już śladu, a ceny odbiły się od dna. Czy rzeczywiście? ...

Przetwórcy i konsumenci stawiają producentom mleka coraz większe wymagania jakościowe. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych (LKS) zawartych w mleku decyduje o określeniu jego klasy. ...

Pytania o perspektywy rozwoju rynku mleka w Polsce są coraz częściej stawiane przez rolników zaniepokojonych długotrwałymi obniżkami cen. Dla rynku mleka charakteryzującego się znaczną nadwyżką podaży nad popytem oraz w coraz większym stopniu poddawanego mechanizmom rynkowym, zasadnicze znaczenie mają dalsze reformy WPR na rynku mleka oraz sytuacja na światowym rynku. ...

Wraz z początkiem roku 2009 upłynęły dokładnie 2 lata od zakończenia przejściowego okresu dostosowawczego w zakresie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz jego produktów. Było to przyczyną wielu zmian w działalności produkcyjnej gospodarstw zasilających krajowy system zaopatrzenia w mleko surowe. ...

Gospodarstwo produkujące mleko jest podstawowym ogniwem w łańcuchu żywności przetwarzanej przemysłowo, produkowanej metodami tradycyjnymi oraz dostarczanej bezpośrednio konsumentowi. Konsekwencją tego jest oczekiwanie, że wyprodukowane mleko surowe jest produktem bezpiecznym, wysokiej jakości, spełniającym wymagania konsumentów i przetwórców. ...

Zapalenie gruczołu mlekowego, czyli popularne „mastitis”, to wciąż najważniejszy problem zdrowotny w chowie krów mlecznych. Straty ekonomiczne związane z mastitis wynikają głównie z produkcji mleka pozaklasowego, ze zmniejszonej wydajności mleka, z kosztów leczenia oraz przedwczesnego brakowania krów. ...

Mleko jako jedyny produkt spożywczy zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Podczas milionów lat ewolucji systemy enzymatyczne przewodu pokarmowego – a co ważniejsze układ immunologiczny – „dostosowały się” do składników mleka. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że wszystkie przeciwciała, hormony, enzymy m.in.antyoksydacyjne obecne w mleku ( wytwarzane w organizmie zwierzęcia) aktywne są także w organizmie człowieka. ...