Komisja Europejska odrzuci na jutrzejszym posiedzeniu propozycję zamrożenia kwot mlecznych na czas kryzysu w branży mleczarskiej – wynika z dokumentów do których dotarła agencja AFP. ...

1. Rynek mleka jest jednym z branżowych rynków rolnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Poddany jest on daleko idącej reglamentacji prawnej. Jednym z głównych instrumentów nań oddziałujących o charakterze administracyjnoprawnym jest kwotowanie produkcji. Jej działanie polega na ograniczaniu produkcji mleka na ustalonym z góry poziomie. Jednocześnie kwotowanie mleka nie przesądza o zakazie wytwarzania ilości ponad ustalony pułap, a tylko powoduje, że ...