Rozmowa z Panem Błażejem Springerem, przedstawicielem jednej z firm hodowlano-nasiennych. Anna Rogowska: Jakie są główne problemy i zagrożenia uprawy kukurydzy w Polsce? ...

Tegoroczna zima była jedną z dłuższych od wielu już lat. Cechowała się także występowaniem okresów z dość niskimi temperaturami (nierzadko dochodzącymi do -20, -30°C) oraz występowaniem grubej warstwy śnieżnej. To właśnie dzięki dużej warstwie śnieżnej destrukcyjne oddziaływanie silnych mrozów na znajdujące się w glebie szkodniki kukurydzy może być niewielkie, stąd też w 2010 roku można spodziewać się, że na wielu ...

W ostatnich 50 latach kukurydza z rośliny o marginalnym znaczeniu gospodarczym stała się ważnym gatunkiem uprawnym, który wykorzystywany jest zarówno na cele paszowe, spożywcze, jak i przemysłowe. Produkcja ziarna kukurydzy obok pszenicy jest najbardziej opłacalnym kierunkiem uprawy polowej w Polsce. ...

Sorgo jest jedną z najdawniej uprawianych roślin. Naturalnie występuje w pasie obejmującym Afrykę równikową, środkową Amerykę, Indie oraz płd–wsch Azję. Jest jedną z najdawniej uprawianych roślin na terenach suchych nie nadających się do uprawy innych roślin. ...

Deficyt biomasy można znacznie ograniczyć poprzez zmianę podejścia do tradycyjnych gatunków uprawnych. Oprócz plonu głównego mogą one być również wykorzystywane dla celów energetycznych. Niewątpliwą korzyścią jest to, że w celu pozyskania biomasy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z założeniem nowej plantacji, a do zbioru można wykorzystać tradycyjne maszyny i urządzenia rolnicze. ...

Opłacalność uprawy kukurydzy zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, ale także szeregu czynników wewnętrznych gospodarstwa. Podstawowym działaniem powinno być obniżanie kosztów produkcji. Działanie to należy rozumieć szeroko, nie tylko jako proste cięcie kosztów, ale także: ...