Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR-ów

Młodzież pochodząca z rodzin byłych pracowników PGR-ów może starać się o stypendia. Są jednak dwa warunki. Po pierwsze trzeba dostać się na studia, po drugie złożyć wniosek w Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program Stypendiów Pomostowych to wsparcie dla młodzieży pochodzącej z rodzin popegeerowskich oraz małych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, która kontynuuje naukę na studiach magisterskich.

Kandydat ubiegający się o stypendium musi do 13 sierpnia złożyć w Agencji Nieruchomości Rolnych wniosek wraz zaświadczeniem o sytuacji materialnej rodziny oraz świadectwem dojrzałości.

Po weryfikacji wniosków wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronach internetowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Tomasz Nawrocki – prezes ANR „Młody człowiek może liczyć w I roku studiów na stypendium 5 tysięcy złotych, wypłacanych w 10 ratach miesięcznych, czyli mówiąc krótko – 500 zł co miesiąc może otrzymywać.”

Do tej pory z takiej formy pomocy skorzystało 12 tysięcy studentów, którym wypłacono 50 milionów złotych. Wśród fundatorów jest ponad 100 organizacji i instytucji publicznych.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP