Straciłeś – zgłoś

Ważna informacja dla rolników z terenów dotkniętych powodziami. Nawet jeżeli z upraw nic nie zostanie to i tak bedą przysługiwały do nich dopłaty bezpośrednie. Warunek jest tylko jeden. Wystąpienie klęski trzeba zgłosić w odpowiednim czasie do Agencji Restrukturyzacji.

Czy z zalanych pól wodą uda się cokolwiek zebrać? Na to pytanie nikt jeszcze nie zna odpowiedzi. Jedno jest pewne – rolnicy dostaną do nich dopłaty bezpośrednie. Musza tylko zgłosić wystąpienie klęski w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji.

Renata Mantur, ARiMR: to zgłoszenie musi być potwierdzone dowodem, który potwierdza wystąpienie na gruntach i w gospodarstwie nadzwyczajnych okoliczności.

To może być protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję wojewódzką, zakład ubezpieczeniowy, lub zeznanie dwóch świadków, z tym, że osoby te nie mogą być domownikami rolnika.

Renata Mantur, ARiMR: zgodnie z przepisami takie powiadomienie powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności.

Taka sama procedura obowiązuje w przypadku nie spełnienia norm wzajemnej zgodności.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP