Sprzedaż ekologicznej żywności w Wielkiej Brytanii

Rok 2009 r. był zły dla producentów ekologicznej żywności w Wielkiej Brytanii. Kryzys ekonomiczny spowodował, że sprzedaż ekologicznych produktów zmniejszyła się o 12,9%.

Był to pierwszy rok spadku ich sprzedaży po wielu latach stałego wzrostu. Sprzedaż ekologicznych owoców zmniejszyła się o 14,8%, warzyw – o 22,7%, a produktów mleczarskich – o 6,5%. Wyjątkiem wśród nich było mleko, którego sprzedaż wzrosła o 1%. Zwiększyła się też sprzedaż ekologicznej żywności dla dzieci (o 20,8%). W styczniu 2009 r. powierzchnia zasiewów roślin uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego była o 9% większa niż rok wcześniej i wyniosła 743,516 tys. ha, co stanowi 4,3% użytków rolnych w Wielkiej Brytanii. Ocenia się, że w bieżącym roku produkcja żywności ekologicznej zwiększy się o 2-5%.

Oprac. Wanda Mierzecka Rolniczy Magazyn Elektroniczny