Skóra strusi

Skóra strusi uważana jest za produkt dobrej jakości, ceniona za odporność na działanie wody i większą wytrzymałość od skór innych zwierząt; często porównywana ze skórami krokodyli i słoni. Wytwarza się z niej wykwintną galanterię tj. rękawiczki, torebki, paski, nesesery, a nawet ekskluzywne meble.

Skóry strusi farbuje się, dzięki czemu produkty z nich wyrabiane są dostępne w około 100 kolorach. Najdroższa jest skóra z grzbietu i piersi, którą charakteryzują pęcherzykowate wzory.

 Średnie ceny surowej skóry strusiej w Polsce i UE w latach 1998-2002 (w €)
1998 1999 2000 2001 2002
  Polska 45 55 100 50 50
  UE 50 80 120 55 55

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. udział skóry strusi w łącznym przychodzie uzyskiwanym od każdego ubijanego ptaka stanowił w RPA około 60%, podczas gdy w Europie i USA poniżej 40%.

 Udział (%) mięsa, skóry i piór w przychodzie ze sprzedaży strusia rzeźnego o masie 90 kg
Produkt Polska Izrael RPA
2000 2002 2000 2002 2000 2002
  Mięso 51,2 73 43 59 33 47
  Skóra 37,2 22,9 52 35 59 46
  Pióra 11,6 4,1 5 6 8 7

Aleksandra Szymańska