Sawicki: dopłaty bezpośrednie za 2009 r. będą o 49 proc. wyższe niż za ub.r.

Dopłaty bezpośrednie za 2009 rok będą o 49 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rolnicy otrzymają płatności na najwyższym możliwym poziomie – poinformował w piątek w Sejmie minister rolnictwa Marek Sawicki. Dopłaty do ziemi otrzyma w tym roku blisko 1,4 mln rolników.

Sawicki zaznaczył, że wysokość dopłat zależy od kursu złotówki wobec euro, który jest określany na dzień 30 września. Wyznacza go co roku Europejski Bank Centralny. „W tym roku ten kurs jest dla nas korzystny” – skomentował Sawicki. Poinformował, że „uwzględniając kwoty płatności w euro i poziom wymiany, wysokość jednolitej płatności wyniesie 507 zł do hektara, czyli jest to o 49 proc. więcej niż w ubiegłym roku”.

Wyjaśnił, ze zgodnie z zapisami w Traktacie Akcesyjnym, Polska ma prawo wypłacić świadczenia uzupełniające. W tym roku 60 proc. płatności bezpośrednich ma pochodzić z unijnego budżetu, a do 30 proc. może dołożyć budżet krajowy. Oznacza to, że polscy rolnicy za 2009 rok dostaną 90 proc. tego, co otrzymają rolnicy z państw „starej” Unii.

Sawicki powiedział, że trudności budżetowe związane z kryzysem mogłyby spowodować obniżenie części dopłat krajowych. „Uwzględniając jednak trudną sytuację wielu gospodarstw rolnych zaproponowałem rządowi, by płatności uzupełniające były ustalone na poziomie maksymalnym” – poinformował. Dodał, że wniosek ten spotkał się ze zrozumieniem, choć „dyskusja z ministrem finansów nie była łatwa”.

Sawicki poinformował, że podpisał w piątek rozporządzenie określające wysokość stawek płatności bezpośrednich.

Stawka tzw. jednolitej płatności obszarowej (otrzymywanej za posiadanie ziemi niezależnie od tego, czy prowadzona jest na niej jakaś produkcja – PAP) wyniesie ok. 507 zł na 1 ha gruntów rolnych. Rolnicy uprawiający zboża dostaną dodatkowo 356 zł, a dopłata do uprawy roślin przeznaczonych na paszę będzie na poziomie 502 zł. Wyższe niż w ubiegłym roku będą także dopłaty m.in. do chmielu, buraków, pomidorów czy owoców miękkich.

Dopłaty za 2009 rok wyniosą w sumie ponad 13 mld zł. W 2008 r. z tego tytułu gospodarstwa rolne zostały zasilone kwotą 9,3 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłacanie rolnikom tych pieniędzy od 1 grudnia br. Według unijnych przepisów, pieniądze mogą być przekazywane do końca czerwca 2010 r.

PAP