Rynek kukurydzy 2009-2010

Trzeci sezon z rzędu światowa produkcja kukurydzy przekroczy 790 milionów ton. Dobre plony w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2009/2010, wzrost plonów w Argentynie, w połączeniu z produkcją brazylijską i ukraińską, kompensują spadek plonów w Chinach.

Styczniowy raport USDA zapowiedział produkcję amerykańską na poziomie 334 milionów ton, czyli o 5 milionów ton więcej niż w poprzedniej prognozie. W tym samym czasie światowe zapotrzebowanie na ziarno kukurydzy rośnie, szczególnie ze względu na zwiększone zapotrzebowanie kukurydzy amerykańskiej do produkcji etanolu. Ocenia się, że spożycie w bieżącym sezonie wyniesie 803 miliony ton, umacniając pierwsze miejsce kukurydzy, jako zboża o największej światowej konsumpcji. W tej sytuacji ocenia się, że światowe zapasy kukurydzy ulegną zmniejszeniu, po raz pierwszy od 3 lat i osiągną poziom 132 miliony ton. Światowy bilans kukurydzy będzie zbilansowany, a stosunek zapasy względem konsumpcji wyniesie 16,5%, odpowiadając 60 dniom spożycia.

#zdjecie0#Produkcja Unii Europejskiej spadła o 6 milionów ton osiągając w sezonie 2009/2010 poziom 56 milionów ton. Spadek spowodowany był zmniejszeniem powierzchni zasiewu (o 6% w stosunku do roku 2008 czyli 8,5 mln ha) a także spadkiem plonów w niektórych regionach produkcji, szczególnie na Węgrzech, we Włoszech i we Francji. Jednocześnie prognozowany jest spadek spożycia o 8 % w stosunku do poprzedniego sezonu. Jest on spowodowany spadkiem wykorzystania paszowego kukurydzy, która jest mniej konkurencyjna w stosunku do pszenicy paszowej. Import kukurydzy przez Unię Europejską w sezonie 2009/2010 nie powinien przekroczyć 3 mln ton. Mimo otwarcia przez Komisję Europejską możliwości importu kukurydzy z krajów trzecich, w ramach kontyngentu (abatimentos) zwolnionego z cła, do wykorzystania przed 31 maja 2010. Zakupy w ramach tego kontyngentu nie cieszyły się zainteresowaniem w pierwszej części sezonu.

Należy jednak spodziewać się możliwości importu kukurydzy brazylijskiej i ukraińskiej do krajów półwyspu iberyjskiego w ramach tego kontyngentu w pierwszej połowie tego roku. W tym kontekście wydaje się, że bilans europejskiej kukurydzy będzie wyrównany, a zapasy ulegną zmniejszeniu. We Francji zapasy końcowe pozostaną na niezmienionym poziomie i wyniosą 2,2 miliony ton. Notowany jest znaczny spadek wykorzystania kukurydzy do produkcji pasz dla zwierząt, zrekompensowany w części przez wzmożony eksport kukurydzy, który wyniesie w bieżącym sezonie 6,5 miliona ton. Jednak słabsze plony w ubiegłym roku i ustalenie zapotrzebowania do produkcji etanolu na poziomie 500 tysięcy ton, pozwoli na zbilansowanie podaży i wykorzystanie ziarna kukurydzy we Francji.

Jeśli chodzi o ceny ziarna kukurydzy na rynkach światowych, to podlegały one w ubiegłym roku ciągłym wahaniom. Po okresie znacznego wzrostu, następowały okresy równie znacznych spadków. Na ceny miały wpływ warunki pogodowe. Opóźnienie siewów kukurydzy w USA i ewentualny spadek produkcji spowodował wzrost cen kukurydzy amerykańskiej o co najmniej 30 $/tonę wiosną. Następnie w czerwcu 2009 ceny spadły pod wpływem zapowiedzi o wyjątkowo wysokich plonach. Koniec roku przyniósł kolejny wzrost cen, dzięki powrotowi na rynek funduszy finansowych. W sytuacji kiedy dolar w stosunku do euro był słaby i groźbie inflacji w krajach o silnym zadłużeniu, surowce znalazły się znowu w kręgu zainteresowania aktorów finansowych. Tym razem ceny kukurydzy zareagowały na dopływ środków finansowych, a także na opóźnienie zbiorów kukurydzy amerykańskiej ze względu na padające deszcze. Wzrost wyniósł ok. 30 $/tonę nie osiągając jednak wysokiego poziomu z czerwca 2009. Ceny na rynkach europejskich, ze względu na zlikwidowanie narzędzi regulacji rynkowej, kształtują się pod wpływem notowań na rynkach światowych i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać ich wzrostu. Obecnie na giełdzie w Chicago kukurydza w kontrakcie marcowym kosztuje 146 $/t a na giełdzie w Paryżu 132 €/t.

Powierzchnia uprawy i produkcja kukurydzy w Polsce w roku 2009

Według GUS, powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno w Polsce wyniosła niewiele ponad 274 tysięcy hektarów (w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano zmniejszenie powierzchni uprawy o 43,1 tysięcy hektarów tj. o 13,6%). Plony były wyższe o 7,2 % i wyniosły 6,23 ton/ha, w porównaniu do 4,2 t/ha. Zbiory ziarna kukurydzy wyniosły ponad 1,7 miliona ton i były mniejsze w stosunku do roku ubiegłego o ponad 0,1 miliona ton (7,5% mniej od uzyskanych w roku ubiegłym. Powierzchnia kukurydzy kiszonkowej w roku 2009 była wyższa o prawie 4 tysiące hektarów niż powierzchnia w roku ubiegłym i wyniosła 419, 7 tysięcy ha (415,7 tysięcy hektarów w roku 2008).

kukurydza-na-kiszonke kukurydza-ziarnowa