Przyszłość polskiej wsi

Przyszłość polskiej wsi

Ziemia – dla kogo i na jakich zasadach. Jak dzielić to dobro, którego w Polsce brakuje i którego ceny wciąż rosną. Czym się kierować by nie popełnić błędów, które niejednokrotnie przez lata będą mogły wpływać na kształt, rozwój i obraz naszej wsi.

O tych i wielu innych sprawach, związanych z rolnictwem decydują przepisy prawne w skrócie określane jako ustrój rolny. Maja one służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Uchwalona w 2003 roku ustawa o ustroju rolnym określiła główne kierunki i zasady rozwoju wsi. Jednak procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w kraju i za granicą wymuszają zmiany, nowelizacje i korekty obowiązującego prawa.

Ostatnia nowelizacja prawa o ustroju rolnym dotyczy zasad pierwokupu ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Parlamentarzyści przegłosowali przepis dający prawo pierwokupu tylko w przypadku transakcji dotyczących działek większych niż 1 hektar.

W Sejmie jest też już projekt ustawy prywatyzującej państwowe grunty rolne. Prace nad dokumentem trwały dwa lata i wzbudzały wiele kontrowersji. Planowana jest zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

Redakcja Rolna TVP