Przybywa wniosków o dotacje na modernizację gospodarstw rolnych

Kolejek nie ma, a wniosków przybywa. Już 10 tysięcy rolników zgłosiło się po dotacje na modernizację gospodarstw rolnych. Wnioski można składać jeszcze przez ponad tydzień.

Tak było trzy lata temu. Wtedy o kolejności przyznawania dotacji na modernizację gospodarstw rolnych decydowała zasada kto pierwszy ten lepszy. Aby uniknąć kolejek w kolejnej edycji programu wprowadzono losowanie. To rozwiązanie nie podobało się jednak Komisji Europejskiej, dlatego w tym roku wprowadzono zmiany.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: „Ze względu na kończące się środki będzie ranking składanych wniosków. Także punkty za przygotowany projekt i według tych punktów będą przyznawane decyzje o pomocy w ramach tego działania.”

Punktacja zależy od dochodów gospodarstwa w przeliczeniu na tak zwane esu. Na najwyższą ocenę, a tym samym na najlepsze miejsce na liście mogą liczyć rolnicy których gospodarstwa mieszczą się w przedziale 16, 28 esu.

Grażyna Wereszczyńska ARiMR: „Przy tych samych punktach preferencje stwarza się temu producentowi, który ma większą powierzchnię użytków.”

A gdy powierzchnia jest taka sama liczy się wielkość kwoty mlecznej. Inaczej jest w przypadku gospodarstw, które nie ubiegają się o pomoc na restrukturyzację produkcji mlecznej.

Grażyna Wereszczyńska ARiMR: „Jeśli są te same punkty dla kilku wniosków to wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska ten wnioskodawca, który nie miał zawartej umowy w ramach tego programu z Agencją.”

To skomplikowało proces oceny wniosków. Dlatego na ogłoszenie kolejności ich rozpatrywania rolnicy muszą poczekać.

Marzena Gadomska ARiMR: „Od zakończenia naboru w ciągu 40 dni prezes Agencji ogłosi na stronie Agencji listy według kolejności, w której będą rozpatrywane wnioski.”

Przypominamy, że do 28 stycznia wnioski o wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych mogą składać rolnicy z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W sumie do rozdysponowania jest blisko prawie dwa i pół miliarda złotych, co powinno wystarczyć dla prawie 20 tysięcy rolników.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP