Polska Wieś i Rolnictwo 2009 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium, podczas którego omówione zostały wyniki badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo 2009 r.”. Badanie zrealizowane zostało przez PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„Dziś mówimy o tym, jaki mieszkańcy wsi mają podgląd na istniejącą rzeczywistość. O tym jaką politykę ma ministerstwo i jak jest ona akceptowana. Jaka będzie Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. i jak propozycje jej zmian ocenianie są przez rolników i mieszkańców wsi. Opinie mieszkańców obszarów wiejskich są dla nas ważne szczególnie ze względu na zmiany zachodzące w ostatnich latach na polskiej wsi” – powiedział otwierający seminarium podsekretarz stanu Marian Zalewski.

Podkreślił, że z roku na rok zwiększa się absorpcja środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W 2007 r było to 131 mln zł., w 2008 r. – 4,8 mld zł, a do 18 grudnia 2009 r. wypłacono kolejne 6 mld zł.

„Wiedza o tym, jak przyjmowane i aprobowane są działania PROW 2007 – 2013 jest ważna z punktu widzenia ich modyfikacji i oceny pod kątem potrzeb mieszkańców wsi” – podkreślił wiceminister.

Szczegółowo wyniki badań omawiali eksperci. Funkcje obszarów wiejskich na podstawie wyników badania omówił dr hab. Józef Kania prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa przedstawiła pani Wanda Chmielewska-Gill z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, a o wpływie rolnictwa na środowisko mówił dr hab. Tomasz Stuczyński z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB.

Ocena członkostwa Polski w UE wg mieszkańców wsi, ocena wpływu WPR na polską wieś i na polskie rolnictwo to tematy drugiej części dzisiejszego seminarium. Kolejnymi prelegentami byli: prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB; prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wiceminister M. Zalewski zaznaczył, że każde badanie opinii publicznej niesie w sobie dużą dozę prawdy. „Ważne jest określenie zakresu pytań, a także reprezentatywność grupy badanych osób, aby wyniki badań można było wykorzystać przy opracowywaniu kolejnych programów i rozwiązań służących rozwojowi wsi” – podkreślił M. Zalewski.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi