Pół szklanki mleka

Pół szklanki mleka

Jeszcze tylko przez 3 dni rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie unijnej pomocy dla producentów mleka. Jak na razie do Agencji Rynku Rolnego zgłosiła się ponad połowa uprawnionych.

W oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego praca wre. Codziennie spływają tu tysiące wniosków od rolników zainteresowanych otrzymaniem unijnej pomocy. Każdy list trzeba otworzyć, zarejestrować, a następnie dane rolnika wprowadzić do systemu komputerowego. A czasu coraz mniej.

Leszek Iwaniuk – ARR: prosimy wszystkich uprawnionych o składanie wniosków do oddziałów ARR. Przypominamy, że na złożenie wniosku zostało już tylko 3 dni. Przyjmujemy wnioski do 30 kwietnia.

Wraz z wypełnionym wnioskiem rolnicy muszą przesłać numer rachunku bankowego, na który będą przelane pieniądze oraz dokument potwierdzający jego istnienie. Do rozdysponowania jest 20 milionów 200 tysięcy euro.

Anna Reps – Bednarczyk – ARR: do każdego wniosku musi być dołączony dokument poświadczający posiadanie rachunku bankowego. Agencja będzie honorować różne dokumenty. Kopię umowy z bankiem, to nie musi być kopia poświadczona za zgodnością z oryginałem. To może być zwyczajna kserokopia.

Uprawnionych do otrzymania pomocy jest 93 tysiące osób. Jak na razie zarejestrowano 50 tysięcy wniosków. Przypomnijmy o pomoc mogą ubiegać się ci, którzy dysponują kwotą mleczną między 20 a 200 tysięcy kilogramów mleka.

I jeszcze jedna ważna informacja. Dopłata przysługuje nie do wielkości kwoty, ale do wielkości dostaw surowca do mleczarni.

Inaczej mówiąc jeżeli ktoś ma roczny limit 20 tysięcy kilogramów, ale odstawił tylko 15 tysięcy, to subwencja będzie przysługiwać właśnie do 15 tysięcy kilogramów.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP