Producenci mleka do końca kwietnia mogą starać się o pomoc unijną

Producenci mleka do końca kwietnia br. mogą ubiegać się o pieniądze z Unii Europejskiej. W Polsce do rozdysponowania jest ok. 20 mln euro. Dotychczas wnioski złożyło ponad 50 tys. rolników.

W październiku ubiegłego roku w związku z trudną sytuacją na rynku mleka Komisja Europejska przeznaczyła środki na wsparcie tej branży. Polsce przypadło ok. 20 mln euro.

O pomoc mogą starać się producenci, którzy 31 marca 2009 roku mieli limit produkcji mleka (tzw. kwotę mleczną) w wysokości co najmniej 20 tys. kg, ale nie więcej niż 200 tys. kg, i w dniu złożenia wniosku dysponowali kwotą nie niższą niż 20 tys. kg.

Rolnicy mogą składać wnioski do terenowych oddziałów Agencji Rynku Rolnego lub wysłać je pocztą do 30 kwietnia br. Formularze są dostępne na stronie internetowej Agencji (www.arr.gov.pl). Pieniądze rolnicy mają otrzymać do końca czerwca.

O pieniądze z UE może wystąpić 93 tys. producentów mleka. Agencja wyliczyła, że gdyby wszyscy uprawnieni złożyli wnioski, dopłata do 1 kg mleka wyniosłaby 1,5 gr; najwyższa dotacja sięgnęłaby wówczas 3 tys. zł.

PAP