Podsumowanie wsparcia dla przetwórców

20 wniosków na blisko 100 milionów złotych. To najkrótsze podsumowanie tegorocznej edycji wsparcia dla przetwórców. Za kilka dni oprócz grup producenckich po unijne dotacje będą mogli zgłaszać się także przedsiębiorcy.

W składaniu wniosków o wsparcie na inwestycje związane z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych pierwszeństwo mają grupy producenckie. Zainteresowanie nie jest zbyt duże, bo wnioski złożone do tej pory wyczerpują zaledwie 1/10 całej puli na ten rok.

Tomasz Kołodziej – prezes ARiMR „Spodziewaliśmy się mniej więcej takiego zainteresowania .cieszy nas to, ż grupy producentów rolnych i podmioty przez nie utworzone chcą inwestować, rozwijają się i jest At preferencja dla nich utworzona, że mają pierwszeństwo w składaniu wniosków”.

Na swoją kolej z dużą niecierpliwością czekają za to przedsiębiorcy. Jak zapewniają, pieniądze które trafiły do nich to tej pory, nie poszły na marne.

Tadeusz Proczek – OSM Grodzisk Mazowiecki „Rozbudowaliśmy obiekty produkcyjne i wyposażyliśmy te obiekty w nowe, nowoczesne urządzenia, nowoczesne linie technologiczne”.

Ale na tym nie koniec.

Tadeusz Proczek – OSM Grodzisk Mazowiecki „Obecnie od 9 września następny jest nabór wniosków i również planujemy złożyć wniosek w ramach PROW-u”.

Zdaniem urzędników to bardzo ważna data dla zainteresowanych.

Tomasz Kołodziej – prezes ARiMR „Wszystkie wnioski, które wpłynęły do agencji przed 9 września niestety z powodów formalnych będą musiały zostać odrzucone”.

Warto za to skupić się na przygotowaniu dokumentów, w którym od tego roku ma to pomóc elektroniczny generator wniosków.

Edyta Wieczorkiewicz – ARiMR „Jest to narzędzie, które jest przygotowane dla osób, które chcą skorzystać z pomocy i chcą przygotować wnioski w najlepszy możliwy sposób”.

W sumie w tym roku na wsparcie dla przedsiębiorców jest przewidziany miliard złotych.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP