Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa rolnego, to podstawa w obrocie gospodarczym. Rolnictwo jako branża jest bowiem w szczególnym stopniu narażone na niekorzystne czynniki atmosferyczne oraz wypadki losowe. Mogą one przekreślić całoroczną, a nawet wieloletnią pracę rolnika. Dlatego odpowiednik dobrany pakiet ubezpieczeniowy jest tak istotny. 

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Każdy rolnik jest zobowiązany do posiadania polisy OC. Ubezpieczenie to obejmuje zarówno typowe kolizje i wypadki drogowe, np. z udziałem ciągników lub kombajnów, jak również nie zawinione działanie, np. szkody wyrządzone podczas stosowania oprysków. Polisa OC chroni zarówno rolnika, jak i wszystkie osoby pracujące w danym gospodarstwie. Brak ubezpieczenia OC stanowi nie tylko naruszenie przepisów, ale może także skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni rolnika.

Ubezpieczenie mienia rolniczego

Zakres tego ubezpieczenia jest dość szeroki. Obejmuje bowiem zarówno mienie ruchome rozumiane jako sprzęt rolniczy, płody ziemi, zapasy, zwierzęta gospodarskie, ale także elementy stałe domu (np. zabudowa meblowa, drzwi, okna, podłogi), sprzęt gospodarstwa domowego oraz słomę i siano.

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie pól uprawnych może być aż w 65% dotowane z budżetu państwa. Rolnicy, którzy otrzymuje bezpośrednie dopłaty są zobowiązani do ubezpieczenia co najmniej połowy dotowanych upraw. Ubezpieczenie musi obejmować przynajmniej jedno z poniższych ryzyk:

  • grad;
  • przymrozki wiosenne;
  • ujemne skutki przezimowania;
  • powódź;
  • susza.

Pakiet ubezpieczeniowy można oczywiście rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, jak np. huragan, nawałnica czy grad. Wybór tylko jednego ryzyka nie jest zbyt opłacalny choćby ze względu na klimat, jaki panuje w Polsce. Szczególnie w ostatnich latach, pogoda zmienia się bardzo dynamicznie i pojawiają się różnorakie zjawiska pogodowe.

Ubezpieczeniem są objęte zarówno uprawy polowe (np. zboża, buraki cukrowe, rośliny strączkowe), jak i warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki (sadzonki i owoce).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pakietem ubezpieczeniowym objąć także tę część upraw, która nie podlega dotowaniu. Wówczas rolnik zyskuje kompleksową ochronę dla swojej pracy. Odszkodowanie wypłacone tylko za straty obejmujące dotowany obszar, może być zbyt niskie, aby pokryć wszystkie szkody wyrządzone, np. przez powódź.

Ubezpieczenie NNW

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z ryzykiem wystąpienia wielu urazów, a także schorzeń. Do wypadków dochodzi najczęściej podczas pracy z użyciem maszyn lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. podczas wysokich temperatur. Wówczas może dojść nie tylko do urazu bezpośredniego, ale także do omdlenia czy zasłabnięcia. Typowymi urazami w gospodarstwie rolnym są także upadek z wysokości czy porażenie prądem. Aby uzyskać świadczenie z polisy, praca musi być wykonywana zgodnie z normami BHP i innymi stosownymi przepisami prawa.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę świadczenia wtedy, gdy rolnik na skutek wypadku nie odzyska pełnej sprawności. Za powstały uszczerbek na zdrowiu wypłacana jest kwota wynikająca z sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku.

Ubezpieczenie może także obejmować zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, etc. Warto dokładnie zapoznać się z treścią ogólnych warunków i wybrać odpowiedni zakres ochrony. Ten powinien być dopasowany do specyfiki pracy w konkretnym gospodarstwie, dzięki czemu będzie zapewniał rzeczywistą ochronę.