Nowy rok zaczął się od podwyżek cen produktów rolnych

Na przełomie 2009 i 2010 roku podrożały zboża oraz mięso, bez zmian utrzymały się ceny odłtuszczonego mleka w proszku – wynika z cotygodniowej analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZBOŻE

Na przełomie roku odnotowano wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 28.12.09-03.01.10 przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 503 zł/t, tj. o ponad 2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Równocześnie ziarno to było droższe niż przed miesiącem i przed rokiem o ok. 5,5 proc.

Żyto konsumpcyjne podrożało do 304 zł/t, tj. o 5 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jego cena była o blisko 4 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o ok. 15 proc. niższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

W grudniu 2009 r. ceny jęczmienia paszowego były względnie stabilne wahając się w granicach 384-387 zł/t. W dniach 28.12.09-03.01.10 średnia cena tego ziarna wynosiła 387 zł/t. Poziom ten był także zbliżony do notowanego rok wcześniej.

Ceny skupu kukurydzy pozostają w trendzie wzrostowym od listopada 2009 r. W analizowanym okresie dostawcy tego ziarna uzyskiwali średnio 510 zł/t, tj. o ponad 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o prawie 30 proc. więcej niż przed rokiem

MIĘSO

Od drugiej połowy grudnia ub.r. utrzymuje się powolny wzrost cen skupu żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 28.12.2009-03.01.2010 r. dostawcy trzody chlewnej otrzymywali średnio 3,88 zł/kg, o 0,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W porównaniu do notowania sprzed roku było to jednak o prawie 13 proc. mniej.

Rosnący udział młodych byków w strukturze ubojów przyczynia się do wzrostu średniej ceny wołowiny. W analizowanym okresie za bydło płacono przeciętnie 4,84 zł/kg, o 1,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. więcej niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był również o 10,5 proc. droższy niż rok wcześniej.

Przeciętne ceny skupu kurcząt typu brojler od trzech tygodni kształtują się na zbliżonym poziomie. Na przełomie 2009 i 2010 r. dostawcy tego żywca otrzymywali średnio 3,03 zł/kg, o 5,6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 1 proc. więcej niż przed rokiem. Od końca października 2009 r. sukcesywnie tanieją natomiast indyki. W analizowanym okresie ich cena wyniosła przeciętnie 4,40 zł/kg, o 0,8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o ponad 2 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednakże w odniesieniu do cen sprzed roku żywiec ten był o 8 proc. droższy.

MLEKO

W grudniu wyhamowana została wzrostowa tendencja cen odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 28.12.09 – 03.01.10, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, krajowi wytwórcy za produkt ten uzyskiwali 7,97 zł/kg.

PAP