Nowelizacja pozwoli na szybszą sprzedaż państwowej ziemi rolnikom

Minister rolnictwa Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedział nowelizację ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnych. Ma ona pozwolić na szybszą sprzedaż państwowej ziemi rolnikom.

Minister Sawicki przyznał, że nowela jest priorytetem jego resortu na ten rok.

Zapewnił, że ustawa nie doprowadzi do powstania latyfundiów i dodał, że państwowa ziemia, rozdysponowana z zasobów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych ma powiększyć przede wszystkim gospodarstwa rodzinne.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że w znowelizowanej ustawie zostaną zachowane dotychczasowe obostrzenia w obrocie państwową ziemią. Najpierw będzie ona sprzedawana osobom z danej gminy bądź z gmin sąsiednich oraz młodym rolnikom. Odbywać się to będzie w przetargu ograniczonym. Inni kupujący będą mogli nabyć państwową ziemię, o ile nie znajdzie ona nabywcy w pierwszym etapie sprzedaży.

Gospodarstwo rodzinne będzie mogło kupić do 300, a przedsiębiorstwo – do 500 hektarów.

IAR