Niska produkcyjność rolnictwa w Czechach

Badania wykazały, że produktywność czeskiego rolnictwa należy do najniższych w Europie. Niższą produkcję rolniczą w przeliczeniu na hektar notuje się tylko w Republikach Nadbałtyckich oraz na Słowacji.

Produkcja rolnicza w Finlandii jest dwukrotnie większa w przeliczeniu na hektar, w Belgii – pięć razy większa. Rolnicy czescy uzyskują około 1000 euro/ha. W szczególnie niedobrej sytuacji są producenci mleka. Udział mleka importowanego stanowi 27% mleka na rynku. Niektórzy rolnicy próbują sprzedawać mleko za granicą, gdzie ceny są wyższe, ale trudno im o zbyt. Produkcja wołowiny w przeliczeniu na osobę należy do najniższych w Unii Europejskiej; średnia produkcja tego mięsa we Wspólnocie jest blisko 3 razy większa. Nieco lepiej wygląda produkcja wieprzowiny – jest ona nieco niższa od średniej w Unii. Czechy jednakże należą do ośmiu największych producentów pszenicy, buraków cukrowych i rzepaku w Europie.

Wanda Mierzecka – Rolniczy Magazyn Elektroniczny CBR Agra Europe 2009, nr 2346, s. N/6